Монголын боловсролын хөгжлийн төлөө хамтдаа!

Esan Edu – Боловсролын платформ

Сургуулийн цахим номын сангийн нэгдсэн систем

Танилцуулга үзэх

Esan.mn дээр байрлах 40000 орчим бүтээлийг өөрийн сургуулийн цахим сангаараа дамжуулан хэрэглэх боломж.

Esan Edu – Цахим номын санг сонгосноор

Цахим номын сан

Хөгжүүлэлтийн зардал, цаг хугацаа хэмнэнэ

Сэдвийн давхардал

Диплом, судалгааны ажлын сантай учир сэдвийн давхардал үгүй болно

Хүртээмжтэй байдал

Оюутан, сурагчдад тулгардаг ном, сурах бичгийн хэрэгцээг бүрэн хангана

Эко хэмнэлт

Бүх хэвлэмэл бүтээлийн зардлыг бууруулж, байгаль орчинд ээлтэй хэмнэлт

Сургалтын чанар

Оюутнуудын бүтээлч байдал дээшилж, сургалтын чанар сайжирна

Нэмэлт орлого

Тухайн бүтээлийн хүртээмжтэй хэрэглээнээс нэмэлт орлого олох боломж

Системийн давуу тал

Хурдан ажиллагаа

React хамгийн хурдан хэрэглэгч талын фраймворк, ExpressJs хамгийн хурдан сервер талын фраймворк

Аюулгүй байдал

DRM цахим бүтээлийг, системийн аюулгүй байдал хэрэглэгчийн мэдээллийг найдвартай хамгаална

Найдвартай

AWS үүлэн технологийн тусламжтай серверт халдлага, хандалтаас үүсэх ачааллыг доголдолгүй бүрэн даана

Оюуны өмчийг хамгаалан түгээж, хүн бүрд мэдлэгийг тэгш хүртээмжтэй хүргэн, тасралтгүй суралцах боломж

Өнөөдрийг хүртэл бидний бүтээсэн зүйл

7

Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлт
40000+
Бүтээл

1000

Харилцагчид

30000+

Хэрэглэгчид

Технологийн дэвшлээр мэдлэгээ тэлье!

Монголын боловсролын хөгжлийн төлөө хамтдаа!

Хамтран ажиллах