Түгээмэл асуулт хариулт

Гадаадын их сургуулиудын номын сантай холбогдох боломжтой юу?

Боломжтой, бид 2022 онд оруулахаар хөгжүүлэлтийн төлөвлөгөөндөө тусган ажиллаж байна.

Төлбөрийн тооцоолол хэрхэн гаргаж байгаа вэ?

Эхний жилдээ системд холбох, системд бүртгэх, дэд систем үүсгэх, цахим сан бүрдүүлэх зэрэг ажлууд хийгдэх учраас төлбөр арай өндөр гарч байгаа гэхдээ энэ нь нэг удаагийн төлбөр байгаа. Иймд эхний жилийн төлбөр сургууль бүрт оюутны тооноос шалтгаалан харилцан адилгүй тогтоогдож байгаа юм. 2 дахь жилээс нэг оюутны төлбөр 7500 төгрөг болж сургууль бүр адилхан төлбөртэй байна.

Манай Esan Edu систем нь цахим сан, ухаалаг хайлт, хуулбар шалгуур, эш таталт, багш оюутны харилцаа холбооны цогц үйлчилгээг санал болгож байгаагаараа онцлог бөгөөд ижил төрлийн, хүчин чадал ойролцоо төслүүдтэй харьцуулахад харьцангуй хямд байгаа. Жишээлбэл 1 сарын цахим сангийн үйлчилгээг Kindle-s авахад 10$, Scribdees авахад 9$, Book mate Kobo plus-s 10$ төлж авна. Хуулбар шалгуур гэвэл Turnitin сарын төлбөр 10USD, scribbrees 1 удаагийн шалгах эрх 20-40 USD, Quatext 10, Grammarly 30 доллар байдаг. Тэгэхээр бид энэ үйлчилгээнүүдийг бүгдийг нь цогцоор, за дээрээс нь Монгол хэлээр ашиглах боломжийг ердөө 5$, Цаашлаад 2 дахь жилээс 3.5 доллараар ашиглах боломжийг өгч байна.

Төлбөр хямдруулах боломжтой юу?

Манай системийн цаана олон төрлийн төлбөрийн систем давхартаа ажиллаж байдаг. Өөрөөр хэлбэл бид тухайн зохиогчийн бүтээлийг ашиглуулснаараа зохиолчдод, судалгааны ажлуудын уншилтаас тухайн ажлын контент эзэмшигч буюу их дээд сургуулиудад тогтмол орлого хуваарилдаг байгаа. Мөн энэ их дата мэдээллийг хадгалах, аюулгүй байдлыг хангах, хурдыг түргэсгэх үүднээс бид үүлэн болон биет серверүүдийг ажиллуулж, төлбөр төлдөг. Мөн системийг байнга хөгжүүлэх, найдвартай, өдөрт тутмын тасралтгүй үйл ажиллагааг хангах үүднээс мэргэжлийн инженер, хөгжүүлэгчид, зохиогчийн эрхийн асуудлыг шийдвэрлэх сангаа баяжуулах зорилгоор контентийн төвийг ажиллуулдаг учраас манай зардал төдий хэмжээгээр өсч байдаг. Иймд бид төлбөрөө бууруулах боломжгүй.

Хуулбар шалгуур google-с хайх боломжтой юу?

Бид одоогоор зөвхөн дотоод сангаасаа хайлт хийж байгаа бөгөөд google-с хайлт хийх, гадаадын сайт, цахим сангуудаас хайлт хийж хуулбар илрүүлэх системийг нэвтрүүлэхээр холбогдох судалгааны ажлаа эхлүүлсэн байгаа.

Өөрийн орлогоо тухай бүрд шалгах боломжтой юу?

Онлайн хэлбэрээр орлогоо цаг тухай бүрд нь хянах боломжтой.