Монголын боловсролын хөгжлийн төлөө хамтдаа!

Esan Edu – Боловсролын платформ

Сургуулийн цахим сан, хуулбар шалгуурын нэгдсэн систем

Танилцуулга үзэх

Үндсэн Esan -ийн 25’000 контент болон манайхтай хамтран ажилладаг сургуулийн бүтээлүүдийг та өөрийн сургуулийн сандаа оруулах боломжтой.

Esan Edu – Цахим номын санг сонгосноор

Цахим номын сан

Хөгжүүлэлтийн зардал, цаг хугацаа хэмнэнэ

Сэдвийн давхардал

Диплом, судалгааны ажлын сантай учир сэдвийн давхардал үгүй болно

Хүртээмжтэй байдал

Оюутан, сурагчдад тулгардаг ном, сурах бичгийн хэрэгцээг бүрэн хангана

Эко хэмнэлт

Бүх хэвлэмэл бүтээлийн зардлыг бууруулж, байгаль орчинд ээлтэй хэмнэлт

Сургалтын чанар

Оюутнуудын бүтээлч байдал дээшилж, сургалтын чанар сайжирна

Нэмэлт орлого

Тухайн бүтээлийн хүртээмжтэй хэрэглээнээс нэмэлт орлого олох боломж

Системийн давуу тал

Хурдан ажиллагаа

React хамгийн хурдан хэрэглэгч талын фраймворк, ExpressJs хамгийн хурдан сервер талын фраймворк

Аюулгүй байдал

DRM цахим бүтээлийг, системийн аюулгүй байдал хэрэглэгчийн мэдээллийг найдвартай хамгаална

Найдвартай

AWS үүлэн технологийн тусламжтай серверт халдлага, хандалтаас үүсэх ачааллыг доголдолгүй бүрэн даана

Оюуны бүтээлийг сахин хамгаалах, Монгол хүн бүрд мэдлэгийг тэгш хүртээмжтэй түгээж, тасралтгүй суралцах боломжоор хангах, Монголын боловсролын хөгжилд хувь нэмэр оруулах зорилготой

Өнөөдрийг хүртэл бидний бүтээсэн зүйл

30

Программист, ажилчид

7

Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлт

210

Харилцагчид

8

дэвшилтэт технологийн сканнер

Технологийн дэвшлээр асуудлаа шийдье!

Монголын боловсролын хөгжлийн төлөө хамтдаа!

Хамтран ажиллах